شرح وظایف

معاونت امور کالای مدیریت بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با گستره عملیاتی در سراسر کشور و در راستای رسالت سوخترسانی ، بعنوان یک واحد پشتیبانی وظیفه تهیه و تأمین نیازمندیهای این شرکت را با بسیج منابع و امکانات برحسب سرفصل های ذیل عهده دار بوده و توانسته است تا کنون گامهای مؤثری در حذف شیوه انبارداری سنتی ، ساماندهی خرید ، نگهداشت اقلام فنی و تخصصی ، کاهش هزینه های جاری و جلوگیری از رکود سرمایه شرکت بردارد .
-تفویض اختیار خرید به مناطق در راستای سیاست تمرکز زدائی
- تجهیز امور کالای مناطق اعم از واحدهای خرید و انبار به سیستم های مکانیزه کالا
-نظارت مکانیزه بر عملکرد امور کالای مناطق
-مکانیزه کردن درخواستهای کالا، صدور تقاضاها
-تعیین تکلیف کالاهای مازاد ، فاقد تحرک
-حذف نگهداشت اقلام عمومی ، نیمه فنی ، مصرفی و فاسد شدنی و کاهش فضاهای اختصاص یافته به انبارهای کالا
-پیگیر ساخت داخل نمودن اقلام پرمصرف با نگاه حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی توانمند
-تعامل با متقاضیان و تکریم ارباب رجوع
-بازنگری در روشهای خرید در راستای کاهش زمانبری ها
-استفاده از منابع معتبر در امرخرید
-نظارت بر عملکرد مناطق در امر خرید ، نگهداشت ، تعیین تکلیف کالاهای مازاد

اهم وظایف حوزه معاونت مدیر بازرگانی در امور کالا

 

 

1- تهیه،تأمین و نگهداشت کالاهای موردنیاز شرکت برابر مقررات جاری

2- نظارت بر نحوه تهیه، تأمین ونگهداشت کالا براساس روشهای بازرگانی در ستاد و مناطق

3- اختصاص شماره طبقه بندی به کالاهای مصرفی در سطح شرکت

4- شناسائی کالاهای فاقد تحرک و کم تحرک واتخاذ تصمیم مناسب برای تعیین تکلیف آنها

5- شناسائی منابع معتبر و توانمند جهت بهره گیری از آنها در تأمین نیازها و تهیه بانک اطلاعاتی منابع

6- حمایت از سازندگان داخلی در راستای سیاستهای خودکفائی

7- مشارکت در تدوین و تنظیم بودجه کالا و مواد و هماهنگی با امور مالی شرکت جهت مصرف منطقی بودجه کالا و مواد

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.