اهم وظایف اداره نظارت و کنترل عبارتست از  1. کنترل فرآیند خرید،نگهداشت،انبارگردانی و تطابق موجودی های فیزیکی کالا در انبارهای بازرگانی با اطلاعات موجود در سیستم های یکنواخت کالا و مکانیزه داخلی و انعکاس صحیح و واقعی ارقام جهت محاسبه ارزش و درج در ترازنامه سالیانه شرکت
  2. اولویت بخشی به امر بازرسی کالاهای پرتحرک ، حیاتی و با ارزش
  3. بررسی اقلام فاقد تحرک ، راکد و مستعمل و تهیه و ارائه گزارش دراین خصوص برای مسئولین کالا
  4. نظارت بر عملکرد و نگهداشت کالا در انبارهای مناطق و همچنین کنترل خریدهای محلی مناطق
  5. همکاری با سازمانهای حسابرسی و بازرسی داخلی و مستقل
  6. ارائه گزارش تحلیلی وجود سرک یا کسری کالا در انبارهای بازرگانی به مسئولین کالا

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627