اهم وظایف اداره نظارت و کنترل عبارتست از  1. کنترل فرآیند خرید،نگهداشت،انبارگردانی و تطابق موجودی های فیزیکی کالا در انبارهای بازرگانی با اطلاعات موجود در سیستم های یکنواخت کالا و مکانیزه داخلی و انعکاس صحیح و واقعی ارقام جهت محاسبه ارزش و درج در ترازنامه سالیانه شرکت
  2. اولویت بخشی به امر بازرسی کالاهای پرتحرک ، حیاتی و با ارزش
  3. بررسی اقلام فاقد تحرک ، راکد و مستعمل و تهیه و ارائه گزارش دراین خصوص برای مسئولین کالا
  4. نظارت بر عملکرد و نگهداشت کالا در انبارهای مناطق و همچنین کنترل خریدهای محلی مناطق
  5. همکاری با سازمانهای حسابرسی و بازرسی داخلی و مستقل
  6. ارائه گزارش تحلیلی وجود سرک یا کسری کالا در انبارهای بازرگانی به مسئولین کالا
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.