صفحه اصلی
منابع تامین کالا
مقررات و روشهای بازرگانی
درباره ما
نقشه سایت
گالری عکس
دوشنبه, 18 مرداد 1395
جستجو: |

اهم وظایف اداره طبقه بندی کالا و خدمات مکانیزه عبارتست از

 1. تدوین , معرفی وبهبود سیستمهای مکانیزه براساس استانداردهای روز و نگهداشت مکانیزه اطلاعات برحسب کدهای طبقه بندی کالا
 2. تجهیز کلیه بخش های خرید وانبارهای بازرگانی امور کالای ستاد و مناطق به سیستم مکانیزه داخلی پخش و یکنواخت وزارت نفت - جمع آوری سیستم های دستی
 3. فراهم نمودن بهره برداری مدیریت مالی از اطلاعات مکانیزه کالای ستاد و مناطق جهت سرفصل کالا ومواد ترازنامه شرکت پخش
 4. اختصاص کد طبقه بندی به اقلام دارای روند مصرف و پالایش MESCها بمنظور نگهداشت اطلاعات در سیستم های مکانیزه
 5. طراحی سیستم های مکانیزه جهت چاپ اسناد و نگهداشت اطلاعات اقلام خاص ((ازجمله اقلام مواقع بحران ، سلویج و...))
 6. فراهم نمودن وصول درخواستهای مناطق در مورد کالاهای فنی و تخصصی بصورت سیستمی جهت انبارهای بازرگانی ستاد
 7. برقراری ارتباط سیستمی بین کلیه انبارهای بازرگانی ستاد و کلیه بخش های خرید و انبارهای بازرگانی امور کالای مناطق
 8. ابداع کننده کدهای طبقه بندی نمودار مجازی در سطح شرکت ملی پخش
 9. آموزش سیستم یکنواخت کالای وزارت نفت (ONLINE) بصورت متمرکز در ستاد و تمامی انبارهای بازرگانی شرکت ملی پخش
 10. پیگیری مستمر در خصوص آشنائی کاربران با ایران کد
 11. ترجمه حدود 25248 رکورد ازاقلام پرمصرف لایب طبقه بندی جهت بهره برداری در سیستم مکانیزه داخلی بمنظور سوق دادن کاربران مناطق و ستاد بر استفاده از کدهای کالا
 12. اسکن تصاویر طبقه بندی لایب طبقه بندی در حدود 1758 تصویر جهت آشنائی اولیه کاربر با شکل کالا تالیفات متعدد و مصور بمنظور استفاده آسان تر از کدهای طبقه بندی با عناوینی همچون روش نگهداری کالا در انبار، کالاشناسی ، کتاب مصور اقلام پرمصرف گروه 70 شامل لوازم و لوله های برقی پرمصرف، کتاب مصور اقلام پر مصرف گروه 68 ، 69 و 70 شامل لوله های برقی، اتصالات مربوطه، فیوزها و اداوات برقی ساختمانی
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.