سیستم یکنواخت کالا اداره طبقه بندی خدمات مکانیزه

 

1- ارائه خدمات آموزشی بهره برداری از سیستم یکنواخت

2- برگزاری دوره های آموزشی بهره برداری از سیستم یکنواخت

3- اختصاص کد طبقه بندی به اقلام روند مصرف

4- نصب سیستم یکنواخت کالای وزارت نفت (ON LINE) بصورت متمرکز در ستاد
و تمامی انبارهای بازرگانی شرکت ملی پخش   

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627