سیستم یکنواخت کالا اداره طبقه بندی خدمات مکانیزه

 

1- ارائه خدمات آموزشی بهره برداری از سیستم یکنواخت

2- برگزاری دوره های آموزشی بهره برداری از سیستم یکنواخت

3- اختصاص کد طبقه بندی به اقلام روند مصرف

4- نصب سیستم یکنواخت کالای وزارت نفت (ON LINE) بصورت متمرکز در ستاد
و تمامی انبارهای بازرگانی شرکت ملی پخش   

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.