اهم وظایف اداره خرید داخلی


مسئولیت انجام کلیه خریدهای داخلی شرکت اعم از جاری یا سرمایه ای باتنوع مکانیک،برق و ابزاردقیق ، شیمیائی ، الکترونیک ، عمومی ، ماشین آلات و ابزار CNG و... با رعایت مقررات و قانون مناقصات و رعایت صرفه و صلاح شرکت از منابع معتبر داخل کشور بعهده این اداره با اهم سرفصل های ذیل می باشد.
  1. استخراج قیمت قطعات بر حسب قیمت خرید کالا
  2. دریافت گارانتی های معتبر از فروشندگان
  3. حمایت از ساخت داخل و مشارکت و همکاری باتولیدکنندگان قطعات ، ماشین آلات در راستای سیاست تغییر گرایش خرید خارجی به داخلی
  4. تعامل وهمکاری مستمرباتصمیم گیرندگان خریدهای عمده ازقبیل کمیته فنی بازرگانی وکمیسیون مناقصات درجهت اتخاذتصمیم مناسب برای خریدهای داخلی
  5. نظارت برگردش منطقی تنخواه گردان تخصیصی براساس روشهای مالی
  6. نظارت برتهیه اطلاعات درخواستی کمیته فنی بازرگانی وکمیسیون معاملات ازفروشندگان و یامتقاضی وارسال آن جهت اخذتصمیم نهائی به مراجع مذکور

اداره خریدهای خارجی

  1. خرید خارجی کالاهائیکه امکان تأمین آنها از طریق سازندگان داخلی و یا منابع معتبر داخلی مقدور نمی باشد
  2. استخراج نرخهای بین المللی (ارز) و آگاهی از آنها بطور روزانه و بهره برداری در تعاملات بازرگانی
  3. حل وفصل مسائل مربوط به بانک ، بیمه و حمل و نقل و ترخیص و ترافیک به کمک سازمانها و واحدهای ذیربط
  4. همکاری و هماهنگی با کمیته فنی بازرگانی - کمیته ساخت داخل

 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.