اهم وظایف اداره عملیات کالا عبارتست از

  1. مسئولیت انبارداری , پیش بینی و تامین کلیه کالاهای مورد نیاز شرکت اعم از جاری یا پروژه ای
  2. برنامه ریزی برای شفاف سازی گردش کار . موجودی انبارهای شرکت ملی پخش
  3. تعیین تکلیف اقلام مازاد , اسقاط و ور افتاده
  4. تفویض اختیار خرید کالا به مناطق در چارچوب ضوابط و مقررات جاری
  5. پیش بینی موجودی استراتژیک کالاهای اساسی و حیاتی جهت موارد اضطراری
  6. ساماندهی انبارهای کالا در سطح مناطق و حذف نگهداشت کالاهای غیر ضروری
  7. پیش بینی بودجه مناسب برای تأمین کالا و مواد مورد نیاز با هماهنگی امورمالی
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.